Przedsiębiorczość i współpraca.

Nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych:

1. Techniki skutecznego uczenia się.
2. Umiejętności społeczne niezbędne w pracy.
3. Najbardziej pożądane przez pracodawców cechy/ kompetencje na rynku pracy.
4. Kształtowanie relacji z innymi.
5. Nawiązywanie współpracy.
6. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych. Umiejętne radzenie sobie ze stresem.
7. Odczytywanie komunikatów niewerbalnych.
8. Komunikacja werbalna, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy.
9. Różnice indywidualne a współpraca w grupie.
10. Role w grupie.
11. Postawy inicjatywności i przedsiębiorczości, w tym świadomość kontekstu pracy i zdolność wykorzystywania własnych szans
12. Motywacja a samoregulacja.
13. Coaching Zespołu.
14. Ćwiczenia integrujące zespół i jego cele.

Szkolenie 1 lub 2 dniowe. Oferta przygotowywana indywidualnie pod ilość osób oraz w zależności od potrzeb.

Skontaktuj się w celu indywidualnej wyceny.

Tel.: 792 529 448

kontakt@akademianai.pl