Warsztaty z Aktywnego poszukiwania pracy

1. Analizę lokalnego rynku pracy,

2. Czym jest aktywne poszukiwanie pracy, metody poszukiwania pracy,

3. Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

4. Autoprezentację w kontakcie z pracodawcą (telefoniczna oraz osobista),

5. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

6. Najczęstsze pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej (omówienie pytań).

7. Techniki skutecznego uczenia się

8. Autoprezentacja


Cena:  75zł/


Przygotowujemy również ofertę pod konkretną potrzebę oferty (firm/ fundacji itp.).