Warsztaty z Aktywnego poszukiwania pracy

1. Analizę lokalnego rynku pracy,
2. Czym jest aktywne poszukiwanie pracy, metody poszukiwania pracy,
3. Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
4. Autoprezentację w kontakcie z pracodawcą (telefoniczna oraz osobista),
5. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
6. Najczęstsze pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej (omówienie pytań).
7. Techniki skutecznego uczenia się
8. Autoprezentacja

Cena:  75zł/ h 

Przygotowujemy również ofertę pod konkretną potrzebę oferty (firm/ fundacji itp.).