Przedsiębiorczość i współpraca.

Nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych:

1. Techniki skutecznego uczenia się.
2. Umiejętności społeczne niezbędne w pracy.
3. Najbardziej pożądane przez pracodawców cechy/ kompetencje na rynku pracy.
4. Kształtowanie relacji z innymi.
5. Nawiązywanie współpracy.
6. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych. Umiejętne radzenie sobie ze stresem.
7. Odczytywanie komunikatów niewerbalnych.
8. Komunikacja werbalna, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy.
9. Różnice indywidualne a współpraca w grupie.
10. Role w grupie.
11. Postawy inicjatywności i przedsiębiorczości, w tym świadomość kontekstu pracy i zdolność wykorzystywania własnych szans
12. Motywacja a samoregulacja.
13. Coaching Zespołu.
14. Ćwiczenia integrujące zespół i jego cele.

Cena:

Szkolenie 1 dniowe: 500zł/os (dla grupy 10 osób (199zł/os) (wybór 7 tematów)

Szkolenie dla firm: grupa 10 osób – 1999zł

Grupa 15 osób – 2599zł

Szkolenie 2 dniowe: 999zł/os (dla grupy 10 osób – 2999zł tj., 299zł/os)