Trening umiejętności personalnych

Cel: Podniesienie umiejętności personalnych dla zespołu/ kadr/ kadry menedżerskiej


1. Autodiagnoza

2. Planowanie sytuacyjne

3. Zasady komunikacji w relacjach pracowniczych

4. Metody budowania adekwatnej samooceny

5. Konflikt w miejscu pracy

6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie

7. Zasady tworzenia relacji osobistych z współpracownikami

8. Metody radzenia sobie ze stresem

9. Techniki automotywacyjne.

10. Coaching Zespołu – ćwiczenia integrujące grupę oraz jej cele


Cena:

Szkolenie 1 dniowe: 500zł/os (w grupie 10 osób 199zł/os)

Szkolenie dla firm: grupa 10 osób – 1999zł

Grupa 15 osób – 2499zł (166zł/os)