Wybierz 10 tematów i skomponuj szkolenie/warsztat

Instrukcja: Proszę wybrać łącznie 10 punktów/ bloków tematycznych (z powyższej listy z

dwudziestu trzech tematów: „Tematyka warsztatów” – proszę wybrać cztery punkty na pierwszy

dzień szkolenia i sześć punktów na drugi dzień szkoleniowy – łącznie 10 tematów – wypisać punkty

tematyczne, z powyższych 28 tematów., zgodnie z tematyką warsztatów – dajemy punkt tematyczny.

Tematyka warsztatów

1. Umiejętności społeczne niezbędne w pracy.

2. Najbardziej pożądane przez pracodawców cechy/ kompetencje na rynku pracy.

3. Kształtowanie relacji z innymi.

4. Nawiązywanie współpracy.

5. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych. Umiejętne radzenie sobie ze stresem.

6. Techniki uczenia się.

7. Predyspozycje osobiste i zawodowe.

8. Odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

9. Komunikacja werbalna, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy.

10. Różnice indywidualne a współpraca w grupie

11. Role w grupie

12. Postawy inicjatywności i przedsiębiorczości, w tym świadomość kontekstu pracy i zdolność wykorzystywania własnych szans.

13. Motywacja a samoregulacja

14. Coaching Zespołu – ćwiczenia integrujące zespół i jego cele.

15. Autodiagnoza

16. Planowanie sytuacyjne

17. Zasady komunikacji w relacjach pracowniczych

18. Metody budowania adekwatnej samooceny

19. Konflikt w miejscu pracy

20. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie

21. Zasady tworzenia relacji osobistych z współpracownikami

22. Metody radzenia sobie ze stresem

23. Techniki automotywacyjne

24. Coaching Zespołu, integracja grupy i ich celi

25. Negocjacje z uwzględnieniem cech temperamentu i różnic indywidualnych.

26. Motywacja a samoregulacja. Sposoby działania, negocjacje a wpływ na siebie i innych. Siła woli.

27. Ćwiczenia relaksacyjne w motywacji i realizacji celi.

28. Autoprezentacja

Założenia i cele uczenia się:

Celem projektu jest wsparcie organizacyjne i podniesienie kompetencji osobistych/ kadr/ zespołu.

Instrukcja: Proszę wybrać łącznie 10 punktów/ bloków tematycznych (z powyższej listy z
dwudziestu trzech tematów: „Tematyka warsztatów” – proszę wybrać cztery punkty na
pierwszy dzień szkolenia i sześć punktów na drugi dzień szkoleniowy – łącznie 10 tematów –
wypisać punkty tematyczne, z powyższych 28 tematów., zgodnie z tematyką warsztatów –
dajemy punkt tematyczny.

Program Szkolenia 1. Dzień:

Wypisz punkty tematyczne, z powyższej listy „Tematyka warsztatów”:

 

Przykład: temat z podpunktu nr 1, 4, 6, 22


Program szkolenia/ warsztatu Dzień 1: 

Wybór punktów: (proszę podać wybrane punkty tematyczne poniżej):

———————————-

Program szkolenia 2. Dzień:

Przykład: temat z podpunktu nr 3, 5, 7, 9, 20, 21


Program szkolenia/ warsztatu Dzień 2: 

Wybór punktów: (proszę podać wybrane punkty tematyczne

poniżej):

———————————-

Podsumowanie wiadomości pozyskanych podczas treningu personalnego / test podsumowujący.
 
Metody dydaktyczne:
 
Szkolenie w formie warsztatu, nastawione na pracę w grupach, gry zespołowe, trening.
 

Cena

Szkolenie 1 dniowe: 500zł/os (dla grupy 10 osób 199zł/os)
 
Szkolenie dla firm: grupa 10 osób – 1999zł
(wybór 5 tematów)
 
Szkolenie 2 dniowe: 999zł/os
 
Szkolenie dla firm/grup: grupa 10 osób – 2999zł
 
Grupa 15 osób – 3499zł
(wybór 10 tematów)