Wybierz tematykę i skontaktuj się w celu ustalenia liczby osób, tematu/ tematów szkolenia/ warsztatów, czasu trwania oraz wyceny indywidualnej

 

Instrukcja: Proszę wybrać bloki tematyczne (z poniższej listy z

dwudziestu trzech tematów: „Tematyka warsztatów”

Tematyka warsztatów

1. Umiejętności społeczne niezbędne w pracy.

2. Najbardziej pożądane przez pracodawców cechy/ kompetencje na rynku pracy.

3. Kształtowanie relacji z innymi.

4. Nawiązywanie współpracy.

5. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych. Umiejętne radzenie sobie ze stresem.

6. Techniki uczenia się.

7. Predyspozycje osobiste i zawodowe.

8. Odczytywanie komunikatów niewerbalnych.

9. Komunikacja werbalna, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy.

10. Różnice indywidualne a współpraca w grupie

11. Role w grupie

12. Postawy inicjatywności i przedsiębiorczości, w tym świadomość kontekstu pracy i zdolność wykorzystywania własnych szans.

13. Motywacja a samoregulacja

14. Coaching Zespołu – ćwiczenia integrujące zespół i jego cele.

15. Autodiagnoza

16. Planowanie sytuacyjne

17. Zasady komunikacji w relacjach pracowniczych

18. Metody budowania adekwatnej samooceny

19. Konflikt w miejscu pracy

20. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie

21. Zasady tworzenia relacji osobistych z współpracownikami

22. Metody radzenia sobie ze stresem

23. Techniki automotywacyjne

24. Coaching Zespołu, integracja grupy i ich celi

25. Negocjacje z uwzględnieniem cech temperamentu i różnic indywidualnych.

26. Motywacja a samoregulacja. Sposoby działania, negocjacje a wpływ na siebie i innych. Siła woli.

27. Ćwiczenia relaksacyjne w motywacji i realizacji celi.

28. Autoprezentacja

  • Realizujemy i wyceniamy indywidualnie:
  • W zależności od potrzeb, czasu trwania: ilości godzin warsztatów/ szkolenia oraz ilości osób. Wycena jest przygotowywana indywidualnie
  • Skontaktuj się w celu indywidualnej wyceny szkolenia/ warsztatów lub
 
  • Wybierz swój pakiet/ konsultację w zakładce –> „Cennik”
  • Umów w kalendarzu wizytę  –> „Umów Wizytę”
  • Szkolenia/ warsztaty 1 i 2 dniowe, grupowe np., do 10-ciu osób lub indywidualne.

Zadzwoń lub napisz a ustalimy szczegóły:

Tel.: 792 529 448

kontakt@akademianai.pl